Web Tasarım Ankara

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda; Sahne Sanatları Masası, “Gelenekli Köy Tiyatrosu ve Kukla” başlığıyla, grup yöneticisi: Mehmet Tahir İKİLER; konuşmacılar: Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Dr. Nihangül DAŞTAN, Dr. Erdinç ÖCAL, Öğr. Gör.Ayten ÖĞÜTCÜ, Fadime GELEŞ, Ulaş KARADAĞ, Gülay VURAL, Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL ve Yusuf Kenan ADIGÜZEL’in katılımıyla oluşturuldu.
 
Çalıştayda konuşmamın özeti:
 
“ Epik tiyatroya temel olan kuramdan yola çıkılarak Geleneksel Türk Tiyatrosunun da bir kuramının oluşturulması gereklidir. Köy seyirlik oyunlarıyla ilgili olarak tabana inmek gerekmektedir. Köy seyirlik oyunlarının küçümsenmesinin önüne geçilmelidir. Köy seyirlik oyunlarıyla ilgili bir arşiv çalışması oluşturulamamıştır. Konservatuvarlarda köy seyirlik oyunlarının müfredata alınması gerekmektedir. Üniversitelerin Sahne Sanatlarıyla ilgili birimlerinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Ana Sanat Dalları açılmalıdır. Geleneksel tiyatro, oyuncularla beslenmelidir. Doğaçlama yeteneği teşvik edilmelidir. Geleneksel tiyatro kültürünün ilk ve orta öğretimde ders olarak verilmesi gerekmektedir. Kukla ve Karagöz’ün sadece çocuklara yönelik olduğu algısı değiştirilmelidir. 
İpli kuklanın Batı’dan geldiği söylense de geleneksel kukla oyunlarımızdan biridir. Türklerin kendine özgü ipli kukla oynatma yöntemleri vardır. Gerek Azerbaycan ve gerekse İran’da da ipli kukla oynatılmaktadır. Bir olay anlatıldığında el kuklası, dans gösterilerinde ipli kukla oynatılmıştır. Ancak kukla geleneğimiz görmezden gelinerek Batı’dan gelen ipli kukla yaygınlaşmıştır.  Kukla eski Türklerde de oynatılmaktaydı. Osmanlılarda özellikle 16. yüzyılda dev kuklalar ve orta boyutta kuklalar var. Mekanik olarak gelişmiş özelliklere sahipler. 20. Yüzyılda kullanılan kuklalarda bulunan mekanik özellikler 18. yüzyılda Osmanlı Türklerinde de görülmektedir. Kukla sinema ve televizyonun etkisiyle kahve köşelerine çekilmiş, daha sonra sadece düğünlerde ve özel günlerde gösterilir olmuştur.  Kukla özellikle eğitim ve öğretimde mutlak surette değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Bu konuda araştırmalar yapılmalı, eğitmenler yetiştirilmeli ve eğitim sistemindeki gerekliliği hususlarında yetkililer bilgilendirilmelidir.” 
 
Çalıştay sonucunda bir sonuç raporu oluşturulup Atatürk kültür Merkezi Başkanlığına sunulmuştur. Bu raporda özet olarak aşağıdaki maddelere yer verilmiştir.  
  a) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca konuyla ilgili araştırmacılara burs verilmesi, 
  b) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca konuyla ilgili bilimsel araştırma ve derlemelerin tespit edilip yayımlanması, okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulması, 
  c) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı öncülüğünde “Geleneksel Türk Tiyatrosu” üzerine ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi ve atölye çalışmaları yapılması, 
  d) Konunun reklamının yapılıp, etkinliklerin medyada haberleşmesinin sağlanması, 
  e) Geleneksel Türk tiyatrosu materyallerinin sergileneceği bir müze oluşturulması,
  f) İlgili Bakanlıklarımızı ve bürokrasiyi harekete geçirebilmek için ciddi projeler hazırlanması, 
  g) Üniversitelerin sahne sanatlarıyla ilgili bölümlerine geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili ana sanat dallarının açılmasına ilişkin girişimlerde bulunulması 

 Çalıştayda kurul üyesi olarak görevlendirilenler:

SAHNE SANATLARI / Gelenekli Köy Tiyatrosundan Günümüze Kukla Sanatı   

Grup Yöneticisi: 

Mehmet Tahir İKİLER - Başkent Tiyatroları

 

Katılımcılar:

1. Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN  Atatürk Üniversitesi 

2. Dr. Öğr. Üyesi Nihangül DAŞDAN Atatürk Üniversitesi  

3. Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÖCAL  Muş Alpaslan Üniversitesi  

4. Öğr. Gör. Ayten ÖĞÜTÜCÜ 9 Eylül Üniversitesi Sahne Sanatçıları

5. Fadime GELEŞ  Kukla Araştırmacısı

6. Ulaş KARADAĞ Ankara Meydan Sahnesi

7. Yasemin KÖKSAL BAKIR Ankara Meydan Sahnesi

8. Yusuf Kenan ADIGÜZEL Ankara Meydan Sahnesi 

Fotoğraflar
0
 
1280 kez görüntülendi